Finansnyt

Hvad gør hyperinflation ved obligationsmarkedet?

inflation200214

Grafen herover fra Global Financial Data giver et tydeligt eksempel på, hvordan en situation med hyperinflation afspejler sig i obligationsmarkedet. Der er tale om udviklingen i de 3% tyske statsobligationer fra 1892 til 1927. Allerede før krigsudbruddet i 1914 var obligationskursen faldet fra 100 til ca. 70, og prisen faldt yderligere som følge af de store krigsomkostninger til omkring kurs 50. Udviklingen tog fart igen fra 1919 og frem til 1923, hvor hyperinflationen i Tyskland kulminerede. I oktober 1923 udstedte man i Tyskland 100 mia. Mark pengesedler. Obligationskursen nåede da 0.10 og var dermed faldet 99,9%. Renten, der blev handlet i Berlin, nåede 9% om ugen, hvilket svarer til 7950% p.a. Ved pengeombytningen fik man 1 ny Rentenmark for 1 mia. af de gamle Mark.