Finansnyt

Hvedelagre og antallet af nettokøbspositioner falder

De globale hvedelagre falder. Niveaumæssigt ligger lagerbeholdningen langt over 2007 niveauet og er på niveau med 2001 (se grafen ovenfor). Antallet af nettokøbspositioner i hveden på Chicagobørsen fortsætter nedturen siden slutningen af august, men holder sig over 0-linien. På Kansas-børsen ses også et begyndende fald i antallet af nettokøbere fra et højt niveau.