Finansnyt

Hvem er de største spillere?

spillere040214

Grafen herover stammer fra The Economist og viser de største spillere. Grafen til venstre øverst viser de største forbrug på spil per person, mens cirklerne til højre viser landene med det største samlede forbrug på spil i 2013. Kurverne nederst viser det globale forbrug på spil i mia. $.