Finansnyt

Hvem skaffer jobbene i USA?

Kurverne herover er lavet på baggrund af tal fra ADP og viser jobskabelsen i USA fordelt på størrelsen af virksomhederne. Den orange kurve viser antallet af nye jobs (i tusinder) i virksomheder mellem 1 og 49 ansatte. Den blå kurve er for virksomheder mellem 50 og 499 ansatte, mens den grå linie viser de store virksomheder med 500 eller flere ansatte. Det er et tydeligt billede på, at de er de små virksomheder i USA, der skaber de fleste nye jobs, og det er derfor også dem, som regeringen skal sætte ind på at hjælpe, selv om den lave rente indtil videre hovedsageligt er kommet bankerne og de store virksomheder til gavn.