Finansnyt

Hvilke statsinstitutioner var vigtigst?

Grafen herunder viser en oversigt over, hvilke amerikanske statsinstitutioner, som fungerede under nedlukningen i USA i 1. halvdel af oktober måned. Procenten til venstre angiver, hvor meget af den pågældende afdeling, der fortsat var i drift på trods af nedlukningen.

How Important is Each Federal Agency?
Image source: www.masters-in-accounting.org