Finansnyt

Hvilket inflationsmål giver det ‘rigtige’ billede af realvæksten?

Realvækst i USA (BNP) baseret på PCE-inflation fra BEA

Realvækst i USA (BNP) baseret på CPI fra BLS

Realvækst i USA (BNP) baseret på GDP-deflator fra BEA

BNP skal justeres for inflation for at få realvæksten i økonomien. Derfor kommer realvæksten til at afhænge af, hvilket inflationsmål, der benyttes. I USA opgør ‘Bureau of Economic Analysis (BEA)’ den såkaldte GDP-deflator, der er et inflationsmål udfra BNP. De opgør også den såkaldte Personal Consumtion Expenditure (PCE) inflation, der taager udgangspunkt i det personlige forbrug. Derudover der forbrugerprisindexet (CPI) fra Bureau of Labor Statistics (BLS). Realvæksten i BNP er vist med de 3 respektive inflationsmål i graferne ovenfor, hvor CPI indexet giver negativ realvækst, mens de 2 andre mål giver 0.6% og 1.3% realvækst i 2. kvartal 2011.