Finansnyt

Hvis det ikke er en likviditets boble, så…..

Grafen herover et efter vores opfattelse et tydeligt bevis på, at aktiemarkedet lige nu er i en likviditetsboble. Den hvide bargraf viser udviklingen i S&P 500 indexet sammenholdt med udviklingen i Feds. balance (den gule linie). Læg mærke til, hvordan de to kurver følges ad, så snart Fed. begynder at puste sin balance op.