Finansnyt

Hvor er der vækstpotentiale


Figuren viser udviklingen i demografien globalt set. Kurverne illustrerer de forskellige verdensdele, og der er tale om forholdet mellem de 40-49 årige og de 20-29 årige, altså lidt populært sagt forholdet mellem de, der er ved at afslutte og de, der er på vej med et nyt initiativ. Det viser derfor områderne økonomiske vækst potentiale.