Finansnyt

Hvor er Kina relativt til USA?


Grafen herover er en smule vanskelig at forstå – i hvert fald i første omgang. Den er dog ikke desto mindre ret interessant. Den laver en sammenligning mellem, hvor Kina er i dag, og hvornår USA var på det samme stadie (X-aksen). F.eks. viser den, at det nuværende BNP i Kina svarer til USA i 1966. Y-aksen viser størrelsen på efterspørgslen i Kina relativt til USA. Personbiler er f.eks. på et meget lavt niveau relativt til USA og svarer til USA før 1920. Derimod er efterspørgslen på banklån meget høj relativt til USA og svarer stort set til USA i dag.