Finansnyt

Hvor langt er Kina fra at være verdens største økonomi?

AI-CI261_RTE_CE_NS_20140430014905

Kina er verdens andenstørste økonomi. Spørgsmålet er, hvornår Kina overhaler USA. Den gængse sammenligning af USA og Kina sker ved at omregne Kinas BNP i dollar. I den sammenligning er Kinas BNP på $7.3 billioner i 2011, hvilket er under halvdelen af USA’s $15.5 billioner. Hvis kursen på yuan stiger 10% overfor dollar vil den kinesiske økonomi blive 10% større i denne sammenligning. Nogle økonomer retter kritik mod denne opgørelse, da den ikke tager hensyn til, om yuan er undervurderet (eller overvurderet). Derfor udregnes et alternativt mål efter den såkaldte købekraftsparitet, hvor valutakursen justeres, så der tages hensyn til et forskelligt omkostningsniveau i USA og Kina, når der købes den samme ‘kurv’ af forbrugsgoder. I denne opgørelse udgør USA 17.1% af verdens BNP, mens Kina udgør 14.9%. Efter denne opgørelse er der ikke så langt til en førerposition for Kina.