Finansnyt

Hvor mange timer skal man arbejde for at købe…

De tre grafer herunder giver et billede på hvor mange arbejdstimer, der er nødvendige i USA for en gennemsnitsarbejder for at købe hhv. CRB råvareindexet, en tønde råolie og en ounce guld. Der er brugt tal fra arbejdsmarkedsrapportens “Total Private Average Hourly Earnings of Productions Workers”.