Finansnyt

Hvor meget udgør energi og fødevarer af indkomsterne i USA?


Hvor meget udgør energi og fødevarer af de forskellige indkomstgrupper i USA. Undersøgelsen er baseret på BLS opgørelsen fra 2009. Linien i chartet viser, hvor stor en procentdel de forskellige indkomstgrupper udgør af den samlede befolkning (højre y-akse).