Finansnyt

Hvor produceres genmodificerede afgrøder?


The Economist viser dette kort, der viser, hvor i verden der produceres genmodificerede afgrøder. I 2010 blev der tilsået 148 mio. hektar genmodificerede afgrøder i 29 lande. USA er den klart største producent, idet arealet i USA alene udgør næsten halvdelen af den totale masse med 66,8 mio. hektar.