Finansnyt

Hvor stor er afhængigheden af Europa?

Wall Street Journal har i en artikel beskrevet, hvor stor afhængigheden er af Europa i resten af verden. Grafen herover viser, hvor stor en procentdel af eksporten og lånene i de enkelte verdensdele, der er relateret direkte til eurozonen. Vi har dog en klar fornemmelse af, at denne graf ikke tager bestik af følgevirkninger (“ringe i vandet” effekt), som vil være en følge af en eskalering af problemerne i eurozonen. Flere informationer i denne artikel:

Wall Street Journal artikel