Finansnyt

Hvordan bliver det amerikanske underskud funded?


Figuren viser, hvem der køber de amerikanske statsobligationer. Som det fremgår af kurven, er den amerikanske centralbank nu den store køber (den gule blok). Det er den diametralt modsatte situation, som var fremherskende før finanskrisen. Læg også mærke til, at der ikke er noget videre indenlandsk opkøb i 4. kvartal 2010 (seneste tal), som er den blå blok.