Finansnyt

Hvordan er den amerikanske rigdom fordelt?


Grafen herover viser, hvordan den amerikanske indkomst er fordelt. 90% har en gennemsnitlig indkomst på 31.244$, mens 0,1% har 27.342.212.


Sådan har indkomsten ændret side siden 1979 før og efter skat.


Den øverste skala viser fordelingen af rigdommen, den i midten viser, hvordan amerikanerne selv tror, at den er fordelt, og den nederste viser, hvordan de ønsker, at den skulle se ud.


Øverste graf viser, hvordan topskatten for en millionær har udviklet sig siden 1913, mens kurverne derunder viser udviklingen i indkomstskat (blå), arbejdsmarkedsafgift (gul) og erhvervsskat (rød).