Finansnyt

Hvordan er forhold mellem vækst og EU støtte?

Grafen herover illustrerer forholdet mellem den gennemsnitlige vækst 2009-2010 (y-aksen) og ændringerne i EU støtten på x-aksen. Læg især mærke til Grækenland, der havde næstlaveste vækst men samtidig også en negativ udvikling i EU støtten.