Finansnyt

Hvordan går det med tyskernes arbejdstid?

Grafen herover bygger på tal fra St. Louis Feds. FRED database og viser udviklingen i den årlige arbejdstid i timer for hhv. USA (blå linie), Frankrig (rød linie) og Tyskland (grøn linie). Det fremgår tydeligt, at der i starten af 1980’erne skete et markant skift, hvor den europæiske arbejdstid gik under den gennemsnitlige amerikanske . Faktisk er den tyske nu også betydeligt under den franske. St. Louis Feds. database kan prøve via dette link:

St. Louis Feds. FRED data base.

Den findes også som gratis app. til både Android og IOS.