Finansnyt

Hvordan teknologien ødelægger vores fremtid

Der er en interessant artikel i Politico Magazine med overskriften: Hvordan teknologien ødelægger vores fremtid. Tesen går ud på, at den moderne teknologi betyder, at vi har nyhederne lige så hurtigt som regeringerne, hvilket betyder, at opinionen dannes hurtigere, politikerne kan reagere, og det forhindrer mange beslutningsprocesser, og det befordrer umiddelbare chok, da responstiden efterhånden er lig nul. Vi søger i højere og højere grad nuet – altså det, der sker lige nu snarere end eftertanken og vurderingen. Læs selv artiklen via dette link:

Politico Magazine artikel