Finansnyt

Ikke i arbejde, men ønsker et job

Den hvide linie i grafen herover viser antallet af amerikanere uden for arbejde, men som ønsker et job. Som det ses, har den næsten været konstant stigende siden finanskrisen fra et niveau under 4,5 mio. til nu næsten 7 mio. Det er tydeligvis et af de forhold, som er med til at skræmme den amerikanske centralbank til at fortsætte med at lempe pengepolitikken. Der er også en tydelig sammenhæng mellem denne kurve og den amerikanske Fed. funds sats, der i grafen er vist som den gule linie. Denne linie er vendt på hovedet for at vise sammenhængen, hvilket altså betyder, at en stigning i kurven betyder et fald i renten.