Finansnyt

Indkomst i forhold til uddannelse

Grafen herover fra The Economist viser den personlige indkomst i forhold til uddanelse. Tallene er fra OECD og angivet i 1000$ efter skatter. Tabellen er opdelt i 1., 2. og 3. lag af uddannelse. Det kan bl.a. af tabellen ses, at indkomstforbedringen fra højere uddannelse er forholdsvis lille i Danmark, mens den er stor i bl.a. USA. Ved at klikke på billedet herunder kan man downloade hele rapporten fra OECD.