Finansnyt

Indkomstfordelingen i den amerikanske kongres

indkomst070114

Grafen herover viser indkomstfordelingen i den amerikanske kongres. Den øverste halvcirkel viser medlemmerne af repræsentanternes hus, mens den nederst halvcirkel viser senatet. Indkomsterne relativt til den amerikanske befolkning er farvekodet. Den mørkegrønne farve angiver medlemmer, der har en formue svarende til den øverste 1% af befolkningen. Mens den gule farve angiver medlemmer, der har en formue blandt de nederste 80% af befolkningen. Overvægten er tydelig…