Finansnyt

Indkomstudviklingen

Med Barclays Bank som kilde viser grafen herover udviklingen i indkomsterne i forskellige lande i et livsforløb. Udgangspunktet er gennemsnitslønnen for en industriarbejder med 29 år sat til at være indexet 100 (y-aksen), mens livsforløbet er vist som x-aksen. Læg mærke til, hvordan en arbejder i Tyskland, Italien og Japan stiger kraftigt og tid. I Tyskland flader kursen i 30-40 års alderen, i Italien fortsætter den med at stige til pensionsalderen, mens den i Japan vender og falder tilbage mod udgangspunktet nær pensionsalderen. I Finland og Sverige er kurve meget mere flad i hele forløbet. Den japanske kurve er naturligvis interessant i kombination med den tiltagende ældrebyrde, idet demografien i Japan klart går i retning af flere og flere ældre, der tilmed lever længere.