Finansnyt

Indtægter og udgifter i det amerikanske budget

JP Morgan viser denne graf, der til højre viser forskellen mellem udgifter (gul linie) og indtægter (grå linie) i det amerikanske budget. Til venstre viser søjlerne hhv. hvordan udgifterne og indtægterne er sammensat, og det levner derfor et areal mellem den stiplede kasse på 1158 mia. $, som skal lånefinansieres.