Finansnyt

Indtjeningsforventningerne justeret ned forud for regnskabssæsonen.

Grafen ovenfor viser, hvordan analytikerne siden juli måned har nedjusteret forventningerne til den årlige indtjeningsvækst i 4. kvartal 2011 (grøn søjle) og for hele 2012.  Dermed kan de igen have kørt sig i position til en positiv overraskelse på indtjeningen i den forestående regnskabssæson. Analytikerne ligger sig typisk tæt op af den guidance som selskaberne har givet for indtjeningen forud for regnskabssæsonen. I grafen nedenfor ses, hvordan der er en klar tendens til, at den faktiske indtjening (mørkeblå søjler) i S&P500 selskaberne overgår den guidance (lyseblå søjler), der er givet forud for regnskaberne.