Finansnyt

Inflation og realkreditrente i USA siden 1970


Grafen viser udviklingen i den amerikanske inflation (grøn linie) og 30 årige realkreditrente (blå kurve) siden 1970. De grå felter angiver recessionsperioder.