Finansnyt

Inflationen i eurozonen er igen på vej nedad

Det første estimat af forbrugerpriserne i eurozonen viser et fald i inflationen fra 1,6% til 1,3% p.a. i august (den hvide kurve). Dermed fjerner inflationen sig fra ECBs 2% mål, og det bør yderligere få frygten for en rentestigning til at forstumme. Det indikerer derfor også, at den aktuelle stigning i obligationsrenten (den gule linie) ikke vil føre langt.