Finansnyt

Inflationen i eurozonen langt under målet

Den foreløbige opgørelse af oktober inflationen i eurozonen viste et fald på 0,1% (de gule søjler), mens den årlige inflationsrate faldt til kun 0,7% (den hvide kurve). Det bringer inflationen langt under ECBs mål på 2% (den vandrette punkterede røde linie). Deflationsfaren er i øjeblikket større end inflationsfaren og den seneste stigning i eurokursen øger denne fare.