Finansnyt

Inflationen i eurozonen på 0,7% p.a.

eurocpi170314

Inflationen i eurozonen faldt fra 0,8% til 0,7% i februar iflg. den endelige udregning (den hvide linie). Dermed vokser presset yderligere på ECB for at gøre noget, da inflationen jo tydeligvis er i en problem zone i forhold til centralbankens målsætning på 2% (den stiplede røde linie). Det månedlige bevægelser i forbrugerpriserne er vist som de gule søjler.