Finansnyt

Inflationsforventningerne fortsat lave i USA


Figuren herover viser udviklingen i den amerikanske inflation (rød kurve = kerneinflation) og inflationsforventningerne (iflg. Cleveland Fed.) med grøn kurve. Inflationsforventningerne er her i øjeblikket historisk lave – i øvrigt på linie med udviklingen i kerneinflationen. Også den 1 årige inflationsudvikling iflg. Univ. of Mich. (sort kurve) begynder igen at tikke nedad. Det er naturligvis med til at holde den korte rente lav (blå kurve = Fed. funds renten).