Finansnyt

Inflationsindex fra 2000 til 2011

Grafen herover viser udviklingen i inflationsindexet i forskellige lande fra 2000 til 2011, og det illustrerer, at lande med relativt høj vækst også har en tilbøjelighed til at have høj inflation – men altså lige med undtagelse af Kina, hvilket dog måske kan forklares med, at de kinesiske tal er delvis fabrikerede, hvilket bl.a. blev forsøgt dokumenteret i en rapport af Christopher Balding fra HSBC Business School, som vi omtalte 13. august.