Finansnyt

Inflationsjusterede huspriser i USA tilbage på 1985 niveau

Billedet herover viser udviklingen i de amerikanske huspriser siden 1970 justeret for inflation. Fra en top i 2006 på ca. 270.000$ er prisen tilbage på 155.000$ eller niveauet fra midten af 1980’erne.