Finansnyt

Inflationspresset i bund i USA


Figuren herover viser, at inflationspresset i USA er i bund. Den røde kurve viser forbrugerpriserne renset for de volatile olie og fødevarer. Den grønne kurve er Cleveland Feds. vægtede index, der også skal måle kerneinflationen. Begge disse kurver er på “all-time-low” (siden 1971). Den sorte kurve viser inflationsforventningerne på 1 års sigt beregnet af Univ. of Mich., mens den blå kurve er Fed. funds renten. Der er ifølge denne graf ingen grund til at forvente snarlige rentestigninger i USA.