Finansnyt

Ingen realvækst i diponibel indkomst og forbrug i USA

Det private forbrug i USA udgør omkring 70% af den samlede økonomiske vækst. Derfor er det helt afgørende, at det er de private forbruger, der driver væksten frem for at skabe et holdbart økonomisk opsving. Privatforbruget pr. indbygger er ved at være tilbage på 2008 niveau, når vi ser i nominelle værdier i (blå graf ovenfor). Når der derimod tages hensyn til inflationen, ses derimod, at der stort set ikke har været vækst i privatforbruget det seneste år (rød graf ovenfor). En vigtig faktor i den relation til privatforbruget er den disponible indkomst. Væksten i den private indkomst siden år 2000 er vist nedenfor. Her ses også en stigning væksten i nominelle værdier (blå), mens realvæksten (rød) stort set ikke har vist fremgang det seneste år. Her ligger altså en væsentlig forklaring på, at væksten i økonomien flader ud.