Finansnyt

Internationalisering bliver stadigt større

Den globale samhandel bliver stadigvæk større. Grafen herover viser verdens eksport mål i forhold til verdens BNP siden 1820, og det udviklingen er tydelig (og nok ikke direkte overraskende). Det giver både fordele og ulemper. De fleste fordele er åbenlyse, mens den største potentielle fare er, at alle bliver afhængige af alle og af, at varene hele tiden flyder frit. Det betyder også, at der skal kun en meget lille kæp i hulet til at sætte næsten hele verdensøkonomien i stå. Man kan f.eks. ikke producere en bil, hvis der blot mangler en lille del, som kun udgør en promille af det hele.