Finansnyt

Internettets betydning for økonomien i G20 landene

Grafen herover fra The Economist viser internettets betydning for G20 landene i procent af BNP – både i 2010 og en prognose på udviklingen til 2016. UK er i spidsen med Sydkorea og Kina tæt efter.  Da undersøgelsen kun omfatter G20 er Danmark ikke vist selvstændigt men kun som medlem af EU.