Finansnyt

Irlands kamp på flere fronter


Den irske regering kæmper både med at få stabiliseret den kriseramte banksektor i Irland samt at få reduceret budgetunderskud og sikre økonomisk vækst. Den øverste graf giver et billede af de kapitalindskud, der har været nødvendige for at redde de 3 store banker i Irland, hvilket foreløbigt beløber sig til €34 mia.Det vurderes, at det bliver nødvendigt med yderligere indskud. De store indskud har været stærkt medvirkende til et kæmpe budgetunderskud på 32% af BNP i 2010 (se graf nedenfor). Problemerne bliver ikke mindre af, at rentespændet i de 10 årige renter mellem Tyskland og Irland ligger på over 5%, hvilket gør finansieringsbyrden af budgetunderskud og Irlands gæld desto større.