Finansnyt

Japan havde første år med handelsunderskud siden 1980!

Japans handelsbalance viste et underskud for året på 2490 mia. JPY. Man har ikke haft årlige handelsunderskud i 31 år, så der er tale om lidt at en milepæl. Og der er nok ingen tvivl om, at man vil gøre sig anstrengelser for at få yen-kursen til at falde fra sit nuværende (for dyre) niveau. Flere oplysninger i dette link:

Reuters artikel