Finansnyt

Japan havde igen i juli et stort handelsunderskud

Japan havde i juli igen et stort handelsunderskud, der på ny illustrerer, at den japanske yen efter alt at dømme er for dyr. Den rød/grønne kurve viser udviklingen i den japanske handelsbalance, og det røde felt illustrerer naturligvis, at balancen er i minus. Det sker samtidig med, at den japanske yen har vist en stigende tendens både overfor dollaren (blå linie) og den danske krone (rød linie).  Men det må naturligvis understreges, at dette jo ikke er noget nøjagtigt timing redskab. En skæv valutakurs kan fortsætte i lang tid, og så længe krisen varer ved, og den schweiziske centralbank fastholder sin “fastkurspolitik”, så mangler der alternativer til den japanske yen.