Finansnyt

Japan næststørste importør af fossile brændstoffer

EIA (Energy Information Administration) viser denne graf, der signalerer, at Japan nu er verdens 2. største importør af fossile brændstoffer (efter Kina), idet det japanske forbrug af disse naturligvis er steget kraftigt efter atomulykken på Fukushima værket, mens den amerikanske egenproduktion er øget.