Finansnyt

Japans offentlige gæld er på over 225% af BNP


Grafikken herover fra The Economist viser udviklingen i forskellige landes offentlige gæld i forhold til BNP. Japan er i en klar førerrolle, idet gælden udgør over 225% af BNP. Men læg mærke til den mørke del af kurven, som angiver hvor stor en del af gælden, der er på udenlandske hænder. Her er det jo så Grækenland, der “fører”. Bemærk også tallene til højre, der viser en prognose for budgettet i procent af BNP. Det græske tal ser umiddelbart meget optimistisk ud.