Finansnyt

Japanske (og andres) kommende problemer

To vigtige grafer fra Goldman Sachs beskriver bl.a. de problemer, som det japanske samfund slås med. Øverst ses forholdet mellem underskud og gæld. I øverste graf beskriver y-aksen den offentlige gæld i forhold til BNP, mens x-aksen viser det offentlige underskud i forhold til BNP. Cirklens størrelse angiver gældens relative størrelse i forhold til de andre lande og områder. Den nederste kurve er både en historisk og en fremskrivning af procentdelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder for Japan, Kina, USA og Indien. I Japan toppede kursen i 1990’erne, i USA er den ved at toppe, mens Kina står foran en vending, der udgør en demografisk udfordring.