Finansnyt

Jobskabelsen taber momentum i USA


ADP jobrapporten i USA viste et fald i den private beskæftigelse på 39.000 mod ventet stigning på 20.000. Grafen viser ændringen i beskæftigelsen de seneste 3 måneder. Her ses et aftagende momentum i servicesektoren, der fortsat skaber jobs, mens tilbagegangen i produktionssektoren tager til i styrke.