Finansnyt

Jobtabet efter tidligere kriser

Grafen herover viser jobtabet og det efterfølgende opsving efter de tidligere kriser i udvalgte lande. Kun i Japan er nedturen fortsat, idet effekten af nedgangen ikke fik lov til at slå igennem, da det japanske marked toppede i 1990. Den kraftigt optrukne linie viser den aktuelle amerikanske situation fra toppen i 2007.