Finansnyt

Kan en varm vinter hæmme den økonomisk vækst i USA?

USA har haft en usædvanlig mild vinter. Der er imidlertid uenighed om, hvilken effekt det har på den økonomiske udvikling. Det ene standpunkt er, at vamere vejr betyder, at der hurtigere kan sættes gang i byggeri, renovationarbejde og detailsalget fremskydes, hvilket alt andet lige bør give en højere vækst og større beskæftigelse i 1. kvartal 2012. Den seneste tids nøgletal og økonomiske indikatorer har også stillet en stærk vækst i udsigt i 1. kvartal 2012. Derfor kan det undre, at væksten kun vurderes til at ligge omkring 2% i 1. kvartal? Det andet standspunkt er, at varmere vejr betyder et lavere energiforbrug, hvilket påvirker økonomien i negativ retning. Grafen viser en 3 måneders annualiseret ændring af privatforbruget, der i realværdier ligger stort set uændret. Uden energiforbrug ses en 3 måneders vækst på 1.7%. Det er altså et lavere energiforbrug, der trækker ned i det samlede forbrug. Det virker dog mærkværdigt, hvis det er hele forklaringen på, at der ikke er stærkere underliggende vækst i økonomien i 1. kvartal.