Finansnyt

Kedelig ‘medicin’ til at rette op på underskud i USA


USA har skatteindtægter på et 60 års lavpunkt på 15.1% i 2009 og vurderes fremadrettet at ligge på 19% af BNP, mens udgifterne ligger på omkring 26% af BNP. Det understreger et udtalt behov for at skære ned i forbruget og øge skatter og afgifter for at bringe balance i budgetterne – læs denne korte artikel fra ‘The Economist: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/03/budget_woes