Finansnyt

Kina går på jagt i Grønland

Når kineserne nu går på jagt i Grønland, så er det ikke efter sæler, men efter råstoffer. Grønland forventes at have et af verdens største lagre af sjældne råvarer – de såkaldte “rare earths”. Priserne på disse steg markant i 2011, som grafen herover viser (de farvede linier), da Kina i 2011 begrænsede adgangen. Kina har i nogle tilfælde næsten monopol på disse råvarer, der bl.a. indgår i elektronik industrien. Men siden er priserne på disse råvarer igen faldet, hvilket har fulgt i kølvandet på et fald i det kinesiske aktieindex (den grå skygge). Spørgsmålet er så, om den seneste stigning i aktieindexet varsler en ny stigning i rare earth priserne? Yderligere information om den kinesiske interesse for den grønlandske undergrund i dette link:

Quartz artikel