Finansnyt

Kina havde et handelsunderskud i marts

Kina havde et handelsunderskud på 0,88 mia. USD i marts (den grønne kurve). Det er dog ikke unormalt, at Kina har handelsunderskud i starten af året når det kinesiske nytår er overstået. Det ses også i 2012, 2011 og 2010, hvor den grønne kurve bliver rød under nullinien. Faktisk er marts tallet ret beskedent i forhold til de tidligere år. Som det fremgår af de blå og røde linier, så er hhv. eksporten og importen på vej opad. Flere iagttagere stiller spørgsmålstegn ved dataenes troværdighed, da f.eks. eksporttallene til Hong Kong virker absurde. Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel