Finansnyt

Kinas ændrede vaner

Grafen herover, der bygger på tal fra Barclays Capital, og som gengives i The Economist, viser en prognose fra 2011 til 2015, der indikerer ændringen i procent i forhold til BNP på udvalgte råvarer. Den største stigning ventes at ske i atomenergi efterfulgt af vedvarende energi. Det største relative fald sker i ris, okse- og svinekød.