Finansnyt

Kinas andel af verdenshandelen

Grafen herover, der bygger på tal fra WTO, viser udviklingen i den kinesiske eksport (lilla søjler) og import (blå søjler) som en procent af den globale handel siden midten af 1990’erne. Selv om der er sket en markant udvidelse af privatforbruget, så udgør det stadigvæk kun ca. 35% af BNP.